ผู้จัดทำ-เจ้าของลิขสิทธิ์
Aomori Tanaka Educational Academy
TEL+81-17-728-0121
12-1,Kanda,Yokouchi,
Aomori City,Aomori
030-0132 JAPAN

about this site

เว็บไซต์นี้

 เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ [โครงการส่งเสริมการจ้างงานในบ้านเกิด] ของจังหวัดอาโอโมริและเป็นการเชื่อมกับแนวความคิด [การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Green Tourism) ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย] ซึ่งจัดทำและบริหารจัดการโดยโรงเรียนอาโอโมริ ทะนะกะ Aomori Tanaka Educational Academy.

 โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมพัฒนาโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Green Tourism) ของจังหวัดอาโอโมริเป็นสำคัญ ทั้งนี้ทางเว็บไซต์มิได้มีเป้าหมายในการชี้ชวน หรือโฆษณากิจการท่องเที่ยว หรือเป็นตัวกลางในการจัดการท่องเที่ยวแต่อย่างใด

ลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์

 ข้อมูลต่างๆ (ตัวอักษร รูปภาพ และภาพประกอบต่างๆ) ในเว็บไซต์ที่ลงใน [Aomori Agriculture Experience Guide] นั้นเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอาโอโมริ ทะนะกะ Aomori Tanaka Educational Academy รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ที่ลงใน [Aomori Agriculture Experience Guide] เป็นข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น

 ดังนั้นเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ไม่อนุญาติให้นำไปอ้างอิง การนำไปตีพิมพ์หรือลอกเลียนแบบใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นแต่การอ้างอิง ตีพิมพ์หรือการจัดทำเพื่อลอกเลียนแบบนั้นได้อ้างอิงแหล่งที่มาของเว็บไซต์อย่างถูกต้อง หรือในกรณีที่นำไปใช้เพื่อการค้าจะต้องติดต่อกับทางโรงเรียนอาโอโมริ ทะนะกะ Aomori Tanaka Educational Academy เสียก่อน

อนึ่ง ไม่อนุญาติให้แก้ไขข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ โดยพลการในเว็บไซต์นี้

เกี่ยวกับลิงค์

 การเชื่อมโยงลิงค์ไปยัง [Aomori Agriculture Experience Guide] นั้นสามารถกระทำได้ฟรี แต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถเชื่อมโยงลิงค์โดยการใช้เฟรมไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ และกรุณาติดตั้งวินโดว์ใหม่ตามเว็บลิงค์ด้านล่างเพื่อทำการเปิดแอ็ดเดรส

การเชื่อมโยงURL(เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น):http://www.aomoricgu.ac.jp/aomori_gt_guide/jp/

Link Banner(148*38)Aomori Agriculture Experience Guide

หลังจากเชื่อมโยงเรียบร้อยแล้วให้ติดต่อไปที่  :green-tourism@aomoricgu.ac.jp

เวอร์ชั่นที่รองรับ

เว็บไซต์นี้สามารถรองรับกับเวอร์ชั่นต่อไปนี้
ในกรณีที่ใช้ Internet Explorer 6 หรือ 7 อยู่แล้ว แนะนำให้อัพเดทเป็นเวอร์ชั่น 8

Mozilla Firefox 3.5.1
Opera 10.10
Google Chrome
Internet Explorer 7, 8

 


กลับไปด้านบน กลับไปด้านบน