ผู้จัดทำ-เจ้าของลิขสิทธิ์
Aomori Tanaka Educational Academy
TEL+81-17-728-0121
12-1,Kanda,Yokouchi,
Aomori City,Aomori
030-0132 JAPAN

การเดินทางสู่อาโอโมริ

แนะนำการเดินทางสู่จังหวัดอาโอโมริ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เลือกวิธีการเดินทางตามเส้นทางและตารางการเดินทางของเครื่องบินและรถไฟของแต่ละบริษัทที่ให้บริการ

airplane access

สนามบินในจังหวัดอาโอโมริมีให้บริการสองสนามบินคือ Aomori Airport และ Misawa Airport

train access

แต่ละสายการบินและแต่ละชั้น ที่นั่ง(Class) จะมีข้อจำกัดเรื่องสิ่งของและน้ำหนักที่แตกต่างกัน ซึ่งในกรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเกินก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนั้นควรติดต่อสอบถามสายการบินให้ชัดเจน

train access

สามาถเดินทางโดยรถไฟชินกันเซ็น เส้นทาง Tohoku ของกลุ่มบริษัท Japan Railway (JR) ถึงเมืองอาโอโมริ

train access

สามารถซื้อบัตร JR Rail Pass (สาย Tohoku) ที่ประเทศของท่านก่อนเดินทาง

airplane access

มีรถนอนออกเดินทางจากสถานีรถไฟโตเกียวมาถึงอาโอโมริทุกวัน

train access

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางสู่จังหวัดอาโอโมริ (ราคา ณ เดือนเมษายน 2011)ページ先頭へ戻る ページ先頭へ戻る