ผู้จัดทำ-เจ้าของลิขสิทธิ์
Aomori Tanaka Educational Academy
TEL+81-17-728-0121
12-1,Kanda,Yokouchi,
Aomori City,Aomori
030-0132 JAPAN

การเดินทางโดยเครื่องบิน

เลือกวิธีการเดินทางตามเส้นทางและตารางการเดินทางของเครื่องบินและรถไฟของแต่ละบริษัทที่ให้บริการ。

airplane access

สนามบินในจังหวัดอาโอโมริมีให้บริการสองสนามบินคือ Aomori Airport และ Misawa Airport

สนามบินอาโอโมริ

เส้นทางการบินที่บินสู่จังหวัดอาโอโมริ คือ สนามบินซัปโปโร (ฮอคไกโด), สนามบินฮาเนดะ (เกียว), สนามบินอิตามิ (โอซาก้า), สนามบินอินชอน (เกาหลี) ซึ่งเส้นทางการบินภายในประเทศจะเป็นของสายการบินญี่ปุ่น (Japan Airline) ส่วนสายการบินต่างประเทศจะเป็นของสายการบินเกาหลี (Korean Air) ซึ่งให้บิรการวันเว้นวัน (อังคาร, พุธ, ศุกร์ และอาทิตย์) (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2011)

การเดินทางจากสนามบินอาโอโมริสู่ตัวจังหวัดโดยรถยนต์ หรือรถบัสประจำทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-30 นาที และจากสนามบินอาโอโมริไปยังท้องที่ต่างๆ ในตัวเมืองอาโอโมริโดยรถบัสประจำทาง (Shuttle Bus) นั้น การเดินรถจะเป็นไปตามตารางเวลาการเดินรถของแต่ละเส้นทาง

อนึ่ง เนื่องจากสนามบินอาโอโมริตั้งอยู่ในเวณที่มีหิมะตกหนัก ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการออกรถของรถบัสประจำทาง ขอให้ตรวจสอบตารางเวลารถบัสได้ที่เว็บไซต์ของสนามบิน

Aomori Airport Terminal Building
http://www.aomori-airport.co.jp/

 

สนามบินมิซาว่า

ปัจจุบันสามารถเดินทางมาที่สนามบินมิซาว่าโดยตรงจากสนามบินฮาเนดะ (โตเกียว), สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด-ซัปโปโร (จำกัดเที่ยวบิน)) ซึ่งให้บริการโดยสายการบินญี่ปุ่น (Japan Airline) เฉลี่ยวันละ 3-5 เที่ยวบิน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2011)

การเดินทางจากสนามบินมิซาว่าไปยังตัวเมืองมิซาว่าและไปยังสถานีรถไฟมิซาว่าโดยรถยนต์หรือรถบัสประจำทางนั้นนั้นจะใช้เวลา เดินทางประมาณ 20~30 นาที และจากสนามบินมิซาว่าไปยังท้องที่ต่างๆ ในเมืองมิซาว่าโดยรถบัสประจำทาง (Shuttle Bus) นั้น การเดินรถจะเป็นไปตามตารางเวลาการเดินรถของแต่ละเส้นทาง

และเนื่องจากสนามบินมิซาว่าตั้งอยู่ในเวณที่มีหิมะตกหนัก ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการออกรถของรถบัสประจำทาง ขอให้ตรวจสอบตารางเวลารถบัสได้ที่เว็บไซต์ของสนามบิน

Misawa airport terminal Ltd.
http://misawa-airport.co.jp/

 

วิธีการเดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศญี่ปุ่น

วิธีการเข้าประเทศญี่ปุ่น

การเดินทางโดยตรงจากต่างประเทศมายังจังหวัดอาโอโมรินั้นเส้นทางอินชอน (เกาหลี) นั้นสะดวกที่สุด

สนามบินอาโอโมริ (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
http://www.aomori-airport.co.jp/

Korean Air

เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น
http://www.koreanair.com/index_jp_jpn.jsp
ภาษาอังกฤษ
http://www.koreanair.com/index_jp_eng.jsp
ภาษาเกาหลี
http://www.koreanair.com/index_jp_kor.jsp

โดยปกติแล้วการเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นนั้นจะเข้ามาทางสนามบินนาริตะ (NRT เมืองนาริตะจังหวัดชิบะ) เมื่อถึงสนามบินนาริตะแล้วและจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดต่างๆ นั้นจะต้องเดินทางไปยังตัวเมืองโตเกียวก่อน ซึ่งจะทำให้การเดินทางไปยังที่อื่นๆ นั้นสะดวกยิ่งขึ้น
หลังจากเดินทางมาถึงที่สนามบินนาริตะแล้ว เส้นทางที่สะดวกสำหรับการเดินทางภายในประเทศนั้นมีหลายเส้นทางซึ่งการเดินทางจากสนามบินนาริตะ (หรือสนามบินฮาเนดะ) นั้นจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ส่วนเวลาโดยประมาณตั้งแต่พิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินนาริตะจนกระทั่งเดินทางไปยังสนามบินฮาเนะดะนั้นจะใช้เวลาทั้งหมดราว 210 นาที หรือในกรณีที่มีผู้โดยสารจำนวนมากอาจใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมง ดังนั้นควรเผื่อระยะเวลาในการเดินทางให้ดีr /> นอกจากนี้การเดินทางจากสนามบินนาริตะไปยังสนามบินฮาเนะดะโดยรถบัส หรือรถไฟจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 3,000 เยน

 

การเดินทางมายังจังหวัดอาโอโมริ

ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมาได้เริ่มเปิดเส้นทางการเดินทางภายในประเทศโดยบินตรงจากสนามบินนานาชาตินาริตะ (หรือสนามบินฮาเนะดะ) เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถเดินทางภายในประเทศมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

เส้นทางการบินจากสนามบินนานาชาติโตเกียว (ฮาเนะดะ) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2011 คือ
Shanghai/ Hongqiao,Taipei /Songshan, Beijing, Hong Kong, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu,
Singapore, Seoul, Bangkok, Pusan, San Francisco, Detroit,
New York, Vancouver, Honolulu, Los Angeles, Paris, and London

การเดินทางจากสนามบินฮาเนะดะมายังสนามบินอาโอโมริ (AOJ) นั้นใน 1 วันจะมีทั้งหมด 6 เที่ยวบิน และถ้าจะเดินทางไปยังทางทิศใต้ของจังหวัดอาโอโมริที่สะดวกที่สุดคือไปลงที่สนามบินมิซาว่า ซึ่งใน 1 วันจะมีทั้งหมด 3 เที่ยวบิน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2011)
การเดินทางโดยรถบัสประจำทางจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศและฤดูกาล ดังนั้นควรตรวจสอบรายละเอียดตารางเวลาเดินรถให้แน่ใจจากเว็บไซต์ของสนามบิน

Haneda Airport Big Bird

ภาษาอังกฤษ
http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/en/
ภาษาจีน
http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/cn/
ภาษาเกาหลี
http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/kr/

สนามบินอาโอโมริ (ภาษาญี่ปุ่น)
http://www.aomori-airport.co.jp/

สนามบินมิซาว่า (ภาษาญี่ปุ่น)
http://www.misawa-airport.co.jp/

…รายละเอียด


การเดินทางโดยเครื่องบินสารบัญ

  1. การเดินทางโดยเครื่องบิน
  2. ระเบียบข้อบังคับเรื่องสัมภาระของสายการบิน
  3. การเดินทางโดยรถไฟ
  4. บัตร JR Rail· Pass
  5. การเดินทางโดยรถบัส
  6. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางทัศนศึกษาหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในจังหวัดอาโอโมริ
·สอบถามหลักสูตร(Course) การท่องเที่ยวในจังหวัดอาโอโมริ (ฟรี)
·ลักษณะการจัดการท่องเที่ยวแต่ละประเภท (ฟรี)
·แนะนำบริษัทท่องเที่ยวตลอดจนองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Aomori Chuo Gakuin University International Exchange Center
ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัย
ได้ตลอดเวลา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่⇒ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ


ページ先頭へ戻る ページ先頭へ戻る