ผู้จัดทำ-เจ้าของลิขสิทธิ์
Aomori Tanaka Educational Academy
TEL+81-17-728-0121
12-1,Kanda,Yokouchi,
Aomori City,Aomori
030-0132 JAPAN

การเดินทางสู่อาโอโมริ

เลือกวิธีการเดินทางตามเส้นทางและตารางการเดินทางของเครื่องบินและรถไฟของแต่ละบริษัทที่ให้บริการ

train access

สามาถเดินทางโดยรถไฟชินกันเซ็น เส้นทาง Tohoku ของกลุ่มบริษัท Japan Railway (JR) ถึงเมืองอาโอโมริ

East Japan Railway (JR)

Tohoku Shinkansen

เป็นเส้นทางระหว่างโตเกียวถึงอาโอโมริ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2010 ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งการเดินทางจากสถานีรถไฟ Shin Aomori ถึงตัวเมืองสามารถเดินทางโดยรถบัสเส้น Ou Line และนอกจากสถานี Shin Aomori แล้ว จังหวัดอาโอโมริยังได้เปิดเส้นทางสถานี Hachi no he และสถานี Towada ซึ่งทำให้การเดินทางไปยังคาบสมุทรทางตอนใต้ของจังหวัดมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

Tohoku Main Line

เนื่องจากมีการเปิดให้บริการรถไฟชินคันเซ็นที่สถานี Shin Aomori ดังนั้นการให้บริการเส้น Aomori ถึงเมือง Hachi no he จะเปลี่ยนไปใช้รถไฟของบริษัท Aoimori Railway ทั้งหมด

Ou Line

เป็นเส้นทางเดินรถที่วิ่งเส้นชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น ซึ่งออกจากสถานีรถไฟ Aomori ไปยัง Tsugaru หรือ Hirosaki หรือจากสถานีรถไฟ Shin Aomori ไปยังตัวเมืองในจังหวัดอาโอโมริ

เส้น Tsugaru

คาบสมุทร Tsugaru เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอาโอโมริและฮอกไกโด ซึ่งจะวิ่งลอดผ่านอุโมงค์ Seikan โดยอุโมงค์ Seikan เป็นอุโมงค์ที่อยู่ใต้ทะเลและใต้พื้นดินที่มีความยาวประมาณ 53.9 กิโลเมตรซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลก

Ominato Line

Ominato Line เป็นเส้นที่อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทร ซึ่งสถานี Ominato นั้นเป็นสถานีปลายทางซึ่งเป็นจุดที่อยู่ตอนปลายสุดของเกาะ Honshu และการเดินทางจากอาโอโมริที่สถานีรถไฟ Shin Aomori ไปยัง Ominato นั้นสามารถขึ้นจากสถานีรถไฟ Aomori โดยบริษัทเดินรถไฟ Aoimori Railway และเปลี่ยนรถ (ต่อรถ) ที่สถานี Noheji ได้โดยสะดวก และในกรณีเดินทางจากสถานีรถไฟ Aomori โดยบริษัท Aoimori Railway และเปลี่ยนรถที่สถานี Noheji นั้น จะใช้เวลาเดินทางต่อไปอีก 1 ชั่วโมงครึ่งจะถึงสถานี Ominato ซึ่งเป็นสถานีปลายทาง

Gono Line

เมือง Goshogawara City และจังหวัด Akita เป็นเส้นที่วิ่งเชื่อมกัน ซึ่งถ้าหากจะเดินทางไปยัง Gno Lineสามารถเปลี่ยนรถได้ที่ Ou Line

ตารางการเดินรถในแต่ละเส้นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลฉะนั้นควรตรวจสอบไปยังบริษัทเดินรถที่ให้บริการให้แน่ชัด

บริษัท JR
http://www.jreast.co.jp/

 

บริษัทเอกชนแต่ละเส้นทาง

ที่อาโอโมรินอกจากบริษัท JR แล้ว ยังมีบริษัทรถไฟเอกชนอื่นๆ ที่ให้บริการอีก ซึ่งทำให้ การเดินทางภายในตัวเมืองมีความสะดวก กรุณาสอบถามรายละเอียดไปยังแต่ละบริษัทให้เปิดให้บริการ

บริษัท Aoimori Railway

Metoki(Iwate)~Aomori
http://aoimorirailway.com/

 

Towada Sightseeing Electric railway

Misawa ~ Towada
http://www.toutetsu.co.jp/

 

Tsugaru Railway

Tsugarugoshogawara ~ Tsugarunakasato
http://tsutetsu.web.infoseek.co.jp/

 

Konan Railway Konan Line

Hirosaki ~ Kuroishi
http://konantetsudo.jp/

 

Konan Railway Owani Line

Owani ~ Chuo Hirosaki
http://konantetsudo.jp/

…รายละเอียด


การเดินทางสู่อาโอโมริ  สารบัญ

  1. การเดินทางโดยเครื่องบิน
  2. ระเบียบข้อบังคับเรื่องสัมภาระของสายการบิน
  3. การเดินทางโดยรถไฟ
  4. บัตร JR Rail Pass
  5. การเดินทางโดยรถบัส
  6. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางทัศนศึกษาหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในจังหวัดอาโอโมริ
·สอบถามหลักสูตร(Course) การท่องเที่ยวในจังหวัดอาโอโมริ (ฟรี)
·ลักษณะการจัดการท่องเที่ยวแต่ละประเภท (ฟรี)
·แนะนำบริษัทท่องเที่ยวตลอดจนองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ฟรี)

Aomori Chuo Gakuin University International Exchange Center
ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัย
ติดต่อเราได้ตลอดเวลาค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่⇒ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ


ページ先頭へ戻る ページ先頭へ戻る