ผู้จัดทำ-เจ้าของลิขสิทธิ์
Aomori Tanaka Educational Academy
TEL+81-17-728-0121
12-1,Kanda,Yokouchi,
Aomori City,Aomori
030-0132 JAPAN

การเดินทางสู่อาโอโมริ

การเดินทางสู่จังหวัดอาโอโมริ ควรตรวจสอบบริษัทที่ให้บริการทั้งเครื่องบิน และเส้นทาง,ตารางเวลารถไฟให้ชัดเจน

airplane access

 

คำนำ

JR Rail Pass เป็นตั๋วที่จัดจำหน่ายโดยแต่ละบริษัทของบริษัท JR เป็นตั๋วที่ใช้สำหรับคนต่างชาติที่จะเดินทางมาญี่ปุ่นหรือมาท่องเที่ยวในระยะสั้น
ผู้ที่มีสัญชาติญี่ปุ่น นักเรียนต่างชาติที่ศึกษาในญี่ปุ่นหรือบุคคลต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นไม่สามารถใช้บัตร JR Rail Pass ได้

 

Japan Rail Pass

อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดการล่าช้าอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่เลวร้ายและหิมะตกหนัก หรืออาจมีการยกเลิกเที่ยวบินในบางกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการบินนั้นก็จะมีโรงแรมที่พักชั่วคราวในบริเวณใกล้เคียงกับสนามบินไว้คอยบริการ

รถไฟสาย JR ได้กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ภายในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งจังหวัดอาโอโมริก็มีการเชื่อมรถไฟชินกันเซ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากโตเกียวสู่อาโอโมริประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การเดินทางจากต่างประเทศไปยังพื้นที่ต่างๆ ในญี่ปุ่นนั้นเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางมายังจังหวัดอาโอโมรินั้นสามารถเดินทางได้ง่ายขึ้น

รถไฟในญี่ปุ่นจะมีการเดินรถที่ตรงตามเวลาการเดินรถและคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยเป็นหลักซึ่งอาจทำให้เกิดมโนภาพถึงค่าบริการที่สูงตามไปด้วย ดังนั้นการจำหน่ายตั๋วเดินทางสำหรับผูเดินทางมาเยือนจากต่างประเทศด้วย JR Rail Pass ในราคาประหยัดและใช้ง่ายนั้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับผู้เดินทาง

JR Rail Pass มีจำหน่ายจากหลายๆ บริษัทในเครือ JR ซึ่งราคาตั๋ว วิธีการใช้และขอบเขตในการใช้จะแตกต่างกัน สำหรับผู้ที่เดินทางมายังสนามบินนานาชาติโตเกียว หรือสนามบินนารีตะ และจะเดินทางต่อมายังอาโอโมริโดยรถไฟนั้นจะใช้เส้นทาง JR EAST ซึ่งในลำดับต่อไปจะอธิบายถึงวิธีการใช้ในเส้นทาง JR EAST RAIL PASS

 

การใช้บัตร JR EAST RAIL PASS

ผู้เดินทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นในสถานะ [การพำนักระยะสั้น หรือวีซ่าชั่วคราว (Temporary Visitor) ]
ตามกฎหมายของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นนั้น คุณสมบัติของผู้ที่สามารถ [การพำนักระยะสั้น] นั้นคือการพำนักในระยะเวลา 15 วัน หรือ 90 วัน ซึ่งผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวและพำนักระยะสั้นนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตรา[การพำนักระยะสั้น หรือวีซ่าชั่วคราว (Temporary Visitor) ] ซึ่งการใช้บัตร JR Rail Pass นั้นจะใช้ได้เฉพาะหนังสือดินทาง (Passport) ที่ประทับคำว่า [การพำนักระยะสั้น หรือวีซ่าชั่วคราว (Temporary Visitor) ] เท่านั้น

※Jอ้างอิงมาจาก JR Japan Rail Pass
http://www.japanrailpass.net/ja/ja001.html


ข้อควรระวัง

ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ถึงแม้จะถือบัตร JR Rail Pass แต่ถ้าในหนังสือเดินทางไม่ได้มีตราประทับคำว่า [การพำนักระยะสั้น หรือวีซ่าชั่วคราว (Temporary Visitor) ] บัตร JR Rail Pass ก็ไม่สามารถใช้ได้ (ทั้งนี้ในกรณี [การฝึกอบรม ดูงาน] [Entertainer ] [re-entry] นั้นก็ไม่สามารถใช้บัตร JR Rail Pass ได้เช่นกัน ซึ่งตามกฎหมายของกองตรวจคนเข้าเมืองนั้นคำว่า [การพำนักระยะสั้น หรือวีซ่าชั่วคราว (Temporary Visitor) ] นั้นจะแตกต่างจากนิยามโดยทั่วไปของคำว่า [การพำนักในระยะสั้น =Temporary Stay] โปรดทำความเข้าใจ

※อ้างอิงมาจาก JR Japan Rail Pass
http://www.japanrailpass.net/ja/ja001.html

 

ประเภทและราคา

Japan Rail Pass มี 2 ประเภทคือสำหรับที่นั่งชั้นหนึ่งและที่นั่งแบบธรรมดา นอกจากนี้ยังแยกเป็น 5 วัน 10 วันหรือแบบยืดหยุ่น 4 วัน ซึ่งขอบเขตการใช้บัตรในแต่ละประเภทนั้นขอให้ดูในช่อง JR EATS ของเว็บไซต์ และด้านล่างจะเป็นตารางค่าบริการของบัตรในเส้น JR EAST ซึ่งราคานั้นจะคำนวนจาก BSR (Bank Selling Rate) ณ วันที่ซื้อตั๋ว (บัตร) ซึ่งการเดินทางมาที่ญี่ปุ่นและอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ซื้อตั๋ว (บัตร) นั้นอาจจะแตกต่างกัน โปรดทำความเข้าใจ

ประเภทของบัตร

บัตรที่นั่งธรรมดา (Ordinary)

บัตรที่นั่งชั้นหนึ่ง (Green)

ผู้ใหญ่
(อายุ 26 ปีขึ้นไป)

เยาวชน
(12 ขวบ ถึง 25 ปี)

เด็ก
(6-11 ขวบ)

ผู้ใหญ่
(12 ขวบขึ้นไป)

เด็ก
(6-11 ขวบ)

บัตร 5 วัน
จำกัดการใช้ต่อเนื่อง 5 วัน

20,000เยน

16,000เยน

10,000เยน

28,000เยน

14,000เยน

บัตร 5 วัน
จำกัดการใช้ต่อเนื่อง 10 วัน

32,000 เยน

25,000 เยน

16,000 เยน

44,800 เยน

22,400 เยน

บัตร 4 วัน
ยอดรวมการเดินทาง 4 ครั้ง หรือ 4 วัน

20,000 เยน

16,000 เยน

10,000 เยน

28,000 เยน

14,000 เยน

 

ช่วงอายุของผู้เดินทางกับค่าบริการ

ในกรณีที่ทำการจองซื้อบัตรนอกประเทศญี่ปุ่นจะต้องแจ้งอายุของผู้ใช้บัตร หรือทำการซื้อบัตรหลังจากเดินทางเข้าประเทสญี่ปุ่นแล้วก็ต้องอ้างอิงตามอายุของผู้เดินทางด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำการตรวจสอบอายุจริงตามหนังสือเดินทางของผู้ใช้บัตรนั้นๆ

※อ้างอิงมาจาก JR Japan East Pass
http://www.jreast.co.jp/e/eastpass/

ราคาค่าเงินของแต่ละท้องถิ่น อัตราแลกเปลี่ยนตลอดจนวันที่ออกตั๋วแลกเงินนั้นจะเขียนไว้บนตั๋วแลกเงิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางราคา (ราคา ณ ปัจจุบัน เมษายน 2011)

※อ้างอิงมาจาก JR Japan Rail Pass
http://www.japanrailpass.net/ja/ja001.html

เว็บไซต์อ้างอิงอื่นๆ

เว็บไซต์อ้างอิง
ABOUT JAPAN RAILPASS(ภาษาอังกฤษ)
http://www.japanrailpass.net/eng/en001.html

JR EAST PASS (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนไต้หวัน ภาษาจีนกลาง ภาษาเกาหลี)
http://www.jreast.co.jp/e/eastpass/index.html

Buy Japan Rail Pass(ภาษาอังกฤษ)
http://www.jrpass.com/?gclid=CK7vtNutoKcCFQXTbgodVnwDbg

…รายละเอียด


การเดินทางสู่จังหวัดอาโอโมริ สารบัญ

  1. การเดินทางโดยเครื่องบิน
  2. ระเบียบข้อบังคับเรื่องสัมภาระของสายการบิน
  3. การเดินทางโดยรถไฟ
  4. บัตร JR Rail Pass
  5. การเดินทางโดยรถบัส
  6. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางทัศนศึกษาหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในจังหวัดอาโอโมริ
·สอบถามหลักสูตร(Course) การท่องเที่ยวในจังหวัดอาโอโมริ (ฟรี)
·ลักษณะการจัดการท่องเที่ยวแต่ละประเภท (ฟรี)
·แนะนำบริษัทท่องเที่ยวตลอดจนองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ฟรี)

Aomori Chuo Gakuin University International Exchange Center
ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัย
ติดต่อเราได้ตลอดเวลาค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่⇒ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ


กลับไปด้านบน กลับไปด้านบน