ผู้จัดทำ-เจ้าของลิขสิทธิ์
Aomori Tanaka Educational Academy
TEL+81-17-728-0121
12-1,Kanda,Yokouchi,
Aomori City,Aomori
030-0132 JAPAN

การเดินทางสู่อาโอโมริ

เลือกวิธีการเดินทางตามเส้นทางและตารางการเดินทางของเครื่องบินและรถไฟของแต่ละบริษัทที่ให้บริการ

airplane access

เป็นรถบัสที่เดินทางตอนกลางคืนที่เปิดทำการทุกวันโดยออกเดินทางจากโตเกียวสู่อาโอโมริ
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินและรถไฟจะเป็นการเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด แต่ว่าระยะเวลาในการเดินทางและระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายค่อนข้างลำบากซึ่งอาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียจากการเดินทางได้ อีกทั้งการสั่งจองซื้อตั๋วจากต่างประเทศไม่สามารถทำได้ จะทำรายการจองตั๋วได้ก็หลังจากที่เข้าประเทศญี่ปุ่นแล้วเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นเส้นทางการเดินทางที่ไม่แนะในแผนการท่องเที่ยว
อีกทั้งไม่สามารถเช่าเหมารถได้ จึงไม่สามารถใช้ในการเดินทางแบบทัศศึกษาแบบกลุ่มทัวร์ นอกจากนี้บริษัทรถบัสที่ให้บริการนั้นจะใช้เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น สำหรับผู้ที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ขอให้อ้างอิงข้อมูลทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้

รถบัสนอน (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
http://www.bushikaku.net/search/tokyo_aomori/

Bus seat
จากรูปภาพ : ตามกฎหมายแล้วรถบัสนอนของญี่ปุ่นไม่สามารถติดตั้งเป็นแบบเตียงนอนได้ ดังนั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะเบาะธรรมดา

…รายละเอียด


การเดินทางสู่อาโอโมริ  สารบัญ

  1. การเดินทางโดยเครื่องบิน
  2. ระเบียบข้อบังคับเรื่องสัมภาระของสายการบิน
  3. การเดินทางโดยรถไฟ
  4. บัตร JR Rail Pass
  5. การเดินทางโดยรถบัส
  6. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางทัศนศึกษาหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในจังหวัดอาโอโมริ
·สอบถามหลักสูตร(Course) การท่องเที่ยวในจังหวัดอาโอโมริ (ฟรี)
·ลักษณะการจัดการท่องเที่ยวแต่ละประเภท (ฟรี)
·แนะนำบริษัทท่องเที่ยวตลอดจนองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ฟรี)

Aomori Chuo Gakuin University International Exchange Center
ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัย
ติดต่อเราได้ตลอดเวลาค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่⇒ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ


ページ先頭へ戻る ページ先頭へ戻る