ผู้จัดทำ-เจ้าของลิขสิทธิ์
Aomori Tanaka Educational Academy
TEL+81-17-728-0121
12-1,Kanda,Yokouchi,
Aomori City,Aomori
030-0132 JAPAN

การเดินทางโดยเครื่องบิน

เลือกวิธีการเดินทางตามเส้นทางและตารางการเดินทางของเครื่องบินและรถไฟของแต่ละบริษัทที่ให้บริกา

airplane access

เป็นราคาสำหรับผู้ที่จะเดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศญี่ปุ่น
สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นนั้นการเดินทางภายในประเทศในแต่ละเส้นทางขอให้ตรวจสอบกับบริษัทที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเสียก่อน

วิธีเดินทาง

สถานที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

จุดเปลี่ยนรถ 1 ไปยังอาโอโมริ

จุดเปลี่ยนรถ 2 ไปยังอาโอโมริ

จุดเปลี่ยนรถ 3 ไปยังอาโอโมริ

จะย้ายไปที่
อาโอโมริ

การเคลื่อนย้ายไปยังใจกลางเมืองอาโอโมริ

ระยะเวลาโดยรวม

สถานภาพของภาษาต่างประเทศ

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาโดยรวม

ระดับที่แนะนำ
(1-5)

เครื่องบิน1

สนามบินอาโอโมริ

เกาหลี·เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอินชอน
โดยสายการบินเกาหลี

เที่ยวบินที่
ขั้นตอนต่างๆ ในสนามบิน

 

 

JR Bus
Taxi

255นาที

60นาที

135นาที
20分

 

 

40นาที
680เยน
ประมาณ 2,500 เยน

680เยน~

5

เครื่องบิน2

สนามบินนารีตะ

พิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ขั้นตอนการขึ้นรถบัส

การเคลื่อนย้ายโดยรถบัสไปยังสนามบินฮาเนดะ

เส้นทางภายในประเทศ
ไปยังสนามบินอาโอโมริ
โดยเครื่องบิน

เที่ยวบินที่
ขั้นตอนต่างๆ ในสนามบิน

JR Bus
Taxi

350นาที

40นาที
ฟรี

90นาที
3,000เยน

80นาที
15,100เยน~33,400เยน

80นาที
20分

40นาที
680เยน
ประมาณ 2,500 เยน

37,080เยน~

3

เครื่องบิน3

สนามบินนานาชาติญี่ปุ่น (สนามบินฮาเนดะ)

พิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เส้นทางภายในประเทศ
ไปยังสนามบินอาโอโมริ
โดยเครื่องบิน

เที่ยวบินที่
ขั้นตอนต่างๆ ในสนามบิน

 

JR Bus
Taxi

250นาที

30นาที
ฟรี

80นาที
15,100เยน~33,400เยน

80นาที
20นาที

 

40นาที
680เยน
ประมาณ 2,500 เยน

34,080เยน~

4

ชินคันเซ็น1

สนามบินนารีตะ

พิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ขั้นตอนการออกตั๋ว
Rail Pass

JR Narita
Express
ไปยังสถานีรถไฟโตเกียว

ชินคันเซ็น
ไปยังสถานีรถไฟ Shin Aomori

 

JR Ou line
จากสถานีรถไฟ Shin Aomori ไปยังสถานีรถไฟอาโอโมริ

305นาที

50นาที
20,000เยน

60นาที
Rail Pass
การปรับตัว

190นาที
Rail Pass
การปรับตัว

 

5นาที
Rail Pass
การปรับตัว

20,000เยน~

4

ชินคันเซ็น2

สนามบินนานาชาติโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)

พิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ขั้นตอนการออกตั๋ว
Rail Pass

Tokyo
Monorail
JR ไปยังสถานีรถไฟ Hamamatsu-cho

จากสถานีรถไฟ JR Hamamatsu-cho ไปยังสถานีรถไฟโตเกียว

ชินคันเซ็น
ไปยังสถานีรถไฟ Shin Aomori

JR Ou Line
จากสถานีรถไฟ Shin Aomori ไปยังสถานีรถไฟอาโอโมริ

273นาที

50นาที
20,000เยน

22นาที
Rail Pass
การปรับตัว

6นาที
Rail Pass
การปรับตัว

190นาที
Rail Pass
การปรับตัว

5นาที
Rail Pass
การปรับตัว

20,000เยน~

5

รถบัสนอนกลางคืน

สนามบินนารีตะ

พิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ขั้นตอนการขึ้น
JR Narita
Express

JR Narita
Express
ไปยังสถานีรถไฟโตเกียว

สถานีรถไฟโตเกียว
ขั้นตอนการขึ้นรถบัส

จากสถานีรถไฟโตเกียว
โดยรถบัสไปยังสถานรีถไฟอาโอโมริ

 

830นาที

×

50นาที
2,940เยน

60นาที

60นาที
9,000เยน~

660นาที

 

11,940เยน~

2


·ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดจะคิดค่าเดินทางไป-กลับ ต่อผู้ใหญ่ 1 คน
และการจองตั๋วล่วงหน้าอาจจะได้สิทธิประโยชน์จากการมีส่วนลด
ในกรณีเดินทางเข้าประเทศจากสนามบินอินชอน-เกาหลีมายังสนามบินอาโอโมริ ให้อ้างอิงค่าเดินทางที่สนามบินจากประเทศที่ออกเดินทาง
·ในกรณีทีเข้าประเทศทางสนามบินนารีตะ Terminal ที่มาถึงจะแตกต่างกันในแต่ละบริษัทการบินและประเทศที่ออกเดินทาง
·ตั๋วรถไฟ ค่าบริการ JR East Rail Pass จะคำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่ากับวันที่ซื้อตั๋ว
·จะแสดงค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยตามสถานที่และเวลาที่จะเดินทาง
·ระยะเวลาในพิธีการตรวจคนเข้าเมืองอาจจะเจอสภาพการณ์ที่ยุ่งยากซึ่แงล้วแต่สัญชาติของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ

รายละเอียดอื่นๆ กรุณาตรวจสอบทางเว็บไซต์


การเดินทางสู่จังหวัดอาโอโมริ สารบัญ

  1. การเดินทางโดยเครื่องบิน
  2. ระเบียบข้อบังคับเรื่องสัมภาระของสายการบิน
  3. การเดินทางโดยรถไฟ
  4. บัตร JR Rail Pass
  5. การเดินทางโดยรถบัส
  6. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางทัศนศึกษาหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในจังหวัดอาโอโมริ
·สอบถามหลักสูตร(Course) การท่องเที่ยวในจังหวัดอาโอโมริ (ฟรี)
·ลักษณะการจัดการท่องเที่ยวแต่ละประเภท (ฟรี)
·แนะนำบริษัทท่องเที่ยวตลอดจนองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ฟรี)

Aomori Chuo Gakuin University International Exchange Center
ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัย
ติดต่อเราได้ตลอดเวลาค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่⇒ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ


ページ先頭へ戻る ページ先頭へ戻る