ผู้จัดทำ-เจ้าของลิขสิทธิ์
Aomori Tanaka Educational Academy
TEL+81-17-728-0121
12-1,Kanda,Yokouchi,
Aomori City,Aomori
030-0132 JAPAN

การเกษตรของอาโอโมริคือ ?

 จังหวัดอาโอโมริ เป็นจังหวัดที่เทือกเขา Ouu แทรกใจกลางของจังหวัด โดยได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำในมหาสมุทรและสภาพภูมิประเทศที่ซับซ้อนของอ่าว Mutsu ทำให้เกิดเป็นคาบสมุทรสองส่วนทั้งคาบสมุทร Shimokita และคาบสมุทร Tsugaru ที่แม้จะอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่ฝั่ง Tsugaru ฝั่งตอนใต้ของจังหวัดและฝั่ง Shimokita นั้นก็มีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ด้านการเกษตรของจังหวัดอาโอโมรินั้นการเพาะปลูกจะเป็นไปตามลักษณะของเขตหรือย่านนั้น โดยฝั่ง Tsugaru จะปลูกข้าวและแอ็ปเปิ้ลเป็นหลัก ส่วนทางตอนใต้ของจังหวัดจะปลูกผักและทำการปศุสัตว์เป็นต้น

 แอ็ปเปิ้ล มันเทศ กระเทียม โกโบ ลูกเกดดำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นความภาคภูมิใจและมีปริมาณการผลิตเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น นอกจากนี้เชอร์รี่ และหัวไชเท้าก็มีปริมาณการผลิตเป็นอันดับสองของญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน ซึ่งจังหวัดอาโอโมริเป็นเมืองเกษตรชั้นนำของประเทศ อีกทั้งแถบภูมิภาค Sannohe และ Shimokita นั้นก็เป็นแหล่งเลี้ยงม้าที่เก่าแก่ ซึ่งปริมาณการเลี้ยงม้าแข่งในปัจจุบันก็มีจำนวนมากรองจากจังหวัดฮอกไกโด

  โดยแคลอรี่จากอัตราการพึ่งพาตัวเองในการผลิตอาหารของจังหวัดฮอกไกโด อิวาเตะ อะคิตะและยามะกะตะซึ่งมีที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนั้นมีปริมาณการผลิตมากกว่า 100% (118%) และมูลค่าการผลิตโดยรวมของผักก็เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่การผลิตทางการเกษตรที่ภาคภูมิใจและใหญ่ที่สุดในประเทศ ในปัจจุบันมีการทำเกษตรอินทรีย์ที่ประสบผลสำเร็จ มีการพัฒนาแบรนด์ของตนเองของข้าวในอาโอโมริ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การขายตรงรวมทั้งการบริหารจัดการด้วยตนเองของเกษตรกร เพื่อที่จะขยายผลิตผลการผลิตอย่างสุดความสามารถ

 แอ็ปเปิ้ลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอาโอโมรินั้นได้เข้ามาครั้งแรกที่ญี่ปุ่น ในปี 1871 และช่วงฤดูใบไม้ผลิในปี 1875 มีการแจกต้นกล้าจำนวน 3 ต้นจากกรมส่งเสริมเกษตรกรรมและอุตาสาหกรรมกระทรวงมหาดไทย (ないむしょうかんぎょうりょう) มาที่จังหวัด ซึ่งถือเป็นการเพาะปลูกแอ็ปเปิ้ลภายในจังหวัดอาโอโมริเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ในปี 1931 ได้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยแอ็ปเปิ้ลซึ่งมีหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นที่เมือง Kuroishi ซึ่งผลจากการใช้เวลายาวนานในการเพาะเลี้ยงแอ็ปเปิ้ลในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมหลักอย่างสุดความสามารถนั้นก็ได้ผลผลิตแอ็ปเปิ้ลอาโอโมริซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างในปัจจุบัน ซึ่งแอ็ปเปิ้ลพันธ์ “ฟูจิ” ที่มีการส่งออกกันอย่างแพร่หลายนั้นก็ถูกพัฒนาสายพันธุ์ที่จังหวัดอาโอโมริ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการเพาะปลูกมากที่สุดในโลกรวมทั้งญี่ปุ่น และผลผลติกว่าครึ่งหนึ่งของการผลิตทั้งหมดในญี่ปุ่นนั้นก็ผลิตที่จังหวัดอาโอโมริ ซึ่งแอ็ปปิ้ลอาโอโมริถือเป็นสินค้าชั้นสูงที่ถูกส่งออกไปยังหลายๆ ประเทศในเอเชีย รวมทั้งประเทศจีนและไต้หวันเป็นหลัก

 แอ็ปเปิ้ล “ฟูจิ” มีปริมาณน้ำตาล 14~16% ซึ่งมีรสชาติหวานมาก และลักษณะพิเศษคือมีอายุการเก็บที่นานมาก โดยเก็บไว้ได้นานถึง 4 เดือนในอุณหภูมิห้อง และ 7 เดือนสำหรับในตู้เย็น ซึ่งการปลูกแอ็ปเปิ้ลนอกจากจะมีมากในเขต Tsugaru โดยมีศูนย์กลางที่ Hirosaki อันเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นแล้ว ในเขตตอนใต้ของจังหวัดโดยมีศูนย์กลางที่เมือง Sannohe และ Kamikita ก็ทำการปลูกแอ็ปเปิ้ลด้วยเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ในจังหวัดอาโอโมริ ยังมีแม่น้ำจากภูเขาที่ถือเป็นหนึ่งในระบบสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของทะเล โดยมีเทือกเขา Ou เป็นศูนย์กลางที่แบ่งตะวันออกและตะวันตกของจังหวัด ซึ่งมีแหล่งน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงป่าไม้ การเกษตรและการประมงในจังหวัดอาโอโมริ ซึ่งจากองค์ประกอบดังกล่าวจึงมีความคิดริเริ่มสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักในจังหวัดอาโอโมริให้ยั่งยืนต่อไป

 


กลับไปด้านบน กลับไปด้านบน