ผู้จัดทำ-เจ้าของลิขสิทธิ์
Aomori Tanaka Educational Academy
TEL+81-17-728-0121
12-1,Kanda,Yokouchi,
Aomori City,Aomori
030-0132 JAPAN

 จังหวัดอาโอโมริตั้งอยู่เหนือสุดของเกาะฮอนชู ทิศตะวันตกติดกับทะเลญี่ปุ่น ทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก และทิศเหนือติดกับช่องแคบ Tsugaru จากการโอบล้อมทั้งสามด้านของทะเลทำให้เป็นจังหวัดที่ทำการประมงและผลิตภัณฑ์ทางประมงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งใจกลางของจังหวัดยังมีเทือกเขา Ou ซึ่งมีภูเขา Hakkoda ซึ่งมีแหล่งน้ำที่สำคัญทำให้เกิดทรัพยากรทางน้ำที่อุดมสมบูรณ์ในการหล่อเลี้ยงทางการเกษตร

 เส้นทางน้ำบนยอดเขา Hakkoda ที่ปกคลุมด้วยหิมะเป็นสถานที่ๆ มีชื่อเสียง ซึ่งสายน้ำไม่ได้หลั่งไหลไปยังพื้นที่ทางการเกษตรบนภาคพื้นดินและการประมงเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งน้ำประปาที่หล่อเลี้ยงผู้คนทั้งจังหวัดบนอ่าวนี้ และขึ้นชื่อว่าเป็น “น้ำประปาที่รสชาตดีที่สุดในญี่ปุ่น”ซึ่งเป็นการหล่อเลี้ยงสุขภาพของผู้คนและอุตสาหกรรมหลักของอาโอโมริด้วยน้ำที่สะอาดและบริสุทธ์

 จังหวัดอาโอโมริตั้องยู่บนเส้นรุ้ง 41 องศาเส้นละติจูดเหนือซึ่งเป็นบริเวณที่หิมะตกหนักทั่วทั้งจังหวัด และบางส่วนของจังหวัดก็เป็นจุดที่หิมะตกหนักมาก ลักษณะพิเศษคือทุกพื้นที่ของจังหวัดอากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปี ฤดูร้อนจะสั้นมากและฤดูหนาวจะยาวนาน แต่เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อนทั้งสายน้ำ คาบสมุทร พื้นดินและกระแสน้ำในมหาสมุทร จึงทำให้แม้อยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่บริเวณ Tsugaru (เมืองอาโอโมริ, Hirosaki, Tsugaru, Goshogawara, Kuroishi, Hirakawa)และทางตอนใต้ของจังหวัด (Hachinohe, Towada, Misawa, Sannohe, Kamikita)ก็มีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก

 เนื่องจากได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงในฤดูหนาว และลมมรสุมทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือทำให้ฝั่ง Tsugaru สภาพอากาศไม่ดีนักหิมะตกหนัก และทางทิศใต้ของจังหวัดแม้อากาศจะหนาวเย็นอย่างรุนแรง แต่อากาศจะดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับฝั่ง Tsugaru และหิมะตกน้อย ส่วนในฤดูร้อน ความกดอากาศสูงทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกจะพัดพาความร้อนจากปลายฤดูใบไม้ผลิทางฝั่งตอนใต้ของจังหวัด และลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ชื้นเย็นทำให้มีปริมาณวันที่อุณหภูมิต่ำมากขึ้น และเกิดความเสียหายของพืชไร่เนื่องจากอากาศเย็นในฤดูร้อนได้ง่าย ซึ่งในช่วงเวลานั้นทางเขต Tsugaru โดยทั่วไปอุณหภูมิจะสูง มีอุณหภูมิและแสงแดดที่พรั่งพร้อมและพอเหมาะที่เอื้อต่อการเพาะปลูก [แอ็ปเปิ้ล] รวมทั้งการเพาะปลูกพืชผักอื่นๆ และการทำปศุสัตว์ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศเย็นในช่วงฤดูร้อน


ページ先頭へ戻る ページ先頭へ戻る