ผู้จัดทำ-เจ้าของลิขสิทธิ์
Aomori Tanaka Educational Academy
TEL+81-17-728-0121
12-1,Kanda,Yokouchi,
Aomori City,Aomori
030-0132 JAPAN

model course

แนะนำโปรแกรมต่างๆ ที่จะทำให้คุณสนุกสนานเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Green Tourism) จังหวัดอาโอโมริ
สร้างโปรแกรมที่เข้ากับแผนการท่องเที่ยวของคุณ

โปรแกรมส่วนบุคคล

สองคืนสามวัน

การเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการแพร่กระจายของแอ็ปเปิ้ลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอาโอโมริ โดยการจัดโปรแกรมประสบการณ์ทางการเกษตรที่เมือง Kurosishi ซึ่งเป็นแหล่งปลูกแอ็ปเปิ้ล และยังได้สัมผัสกับการใช้ชีวิตทางเกษตรกรรมของคนในยุคโจมงที่โบราณสถานซันไนมารุยาม่า (Sannai Maruyama) ซึ่งเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่พิเศษ รวมทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่อยู่ติดๆ กันได้อีกด้วย

การเดินทางไปยังจังหวัดอาโอโมริ :เครื่องบิน (สนามบินอาโอโมริ การออกเดินทางและการมาถึง)
การเดินทางภายในจังหวัดอาโอโมริ :รถยนต์ รถบัส
ฤดูกาลที่เหมาะสม :โดยทั่วไป

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียดโปรแกรม

สามคืนสี่วัน

เป็นโปรแกรมที่จัดในเขตตอนใต้ (นัมบุโจ) เป็นหลักซึ่งเป็นเขตปลูกผักและผลไม้ที่เจริญรุ่งเริง ซึ่งเกษตรกรจะดำเนินการบริหารจัดการเองโดยการขายตรงที่ตลาด โดยจะพาเยี่ยมชมตลาดขายตรง Nagawa Sherry Center ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการประมง
การทำเวิร์คช็อปต่างๆที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การบินเมืองมิซาว่า ซึ่งจะได้เรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์ และในวันสุดท้ายก็จะได้ชมเทศกาลอาโอโมริเนบุตะอีกด้วย

การเดินทางไปยังอาโอโมริ :รถไฟ (สถานี Hachinohe、สถานีอาโอโมริ)
การเดินทางภายในจังหวัดอาโอโมริ :รถยนต์ รถบัส
ฤดูกาลที่เหมาะสม :โดยทั่วไป

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียดโปรแกรม

สี่คืนห้าวัน

เป็นโปรแกรมซึ่งมีความสนุกสนานที่จะสามารถสัมผัสประสบการณ์ทางการเกษตรทั้งในสถานที่มีทิวทัศน์ที่งดงามซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอาโอโมริ ที่เมืองโทวาดะซึ่งอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบโทวาดะและศิลปะสมัยใหม่ การเดินป่าบริเวณแนวลำธารโออิราเสะ (Oirase) และการชมความงามทางธรรมชาติของทะเลสาบโทวาดะ และการสัมผัสภูมิปัญญาของคนยุคโบราณที่โบราณสถานซันไนมารุยาม่า โดยในช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเดินชมกำแพงหิมะที่ภูเขา Hakkoda และการชมชีวติของสัตว์ป่าที่ใช้ชีวิตบนภูเขา

การเดินทางภายในจังหวัดอาโอโมริ :เครื่องบิน (สนามบินอาโอโมริ การออกเดินทางและการมาถึง)
การเดินทางภายในจังหวัดอาโอโมริ :รถยนต์ รถบัส
ฤดูกาลที่เหมาะสม :โดยทั่วไป แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องการหลีกเลี่ยงช่วงฤดูหนาว

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียดโปรแกรม


Home Page top