ผู้จัดทำ-เจ้าของลิขสิทธิ์
Aomori Tanaka Educational Academy
TEL+81-17-728-0121
12-1,Kanda,Yokouchi,
Aomori City,Aomori
030-0132 JAPAN

โปรแกรมส่วนบุคคล

สองคืนสามวัน

การเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการแพร่กระจายของแอ็ปเปิ้ลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอาโอโมริ โดยการจัดโปรแกรมประสบการณ์ทางการเกษตรที่เมือง Kurosishi ซึ่งเป็นแหล่งปลูกแอ็ปเปิ้ล และยังได้สัมผัสกับการใช้ชีวิตทางเกษตรกรรมของคนในยุคโจมงที่โบราณสถานซันไนมารุยาม่า (Sannai Maruyama) ซึ่งเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่พิเศษ รวมทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่อยู่ติดๆ กันได้อีกด้วย

การเดินทางภายในจังหวัดอาโอโมริ :เครื่องบิน (สนามบินอาโอโมริ การออกเดินทางและการมาถึง)
การเดินทางภายในจังหวัดอาโอโมริ :รถยนต์ รถบัส
ฤดูกาลที่เหมาะสม:โดยทั่วไป


 

วันแรก

ถึงสนามบินอาโอโมริ
(เมืองอาโอโมริ)
การเดินทางมายังสนามบินอาโอโมริโดยสนามบินฮาเนดะ สนามบิน Central International  สนามบินอิตะมิ (โอซาก้า) สนามบินซัปโปโร และสนามบินอินชอน (เกาหลี)
เยี่ยมชมสถานีคัดแยกแอ็ปเปิ้ล Kawahigashi
(เมืองฮิโรซากิ)
ที่สถานีคัดแยกแอ็ปเปิ้ล Kawahigashi จะมีเครื่องคัดผลไม้ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และมีตัวเซ็นเซอร์ที่เครื่องซึ่งสามารถคัดแยกขนาดรูปร่าง รอยขีดข่วน สี ปริมาณน้ำตาล และความเป็นกรดได้ด้วย โดยในหนึ่งวันสามารถคัดแยกได้ถึงวันละ 80 ตัน (4,000 กล่อง) อีกทั้งมีห้องเย็น 12 ห้องซึ่งสามารถเก็บแอ็ปเปิ้ลได้ถึง 5,000 ตัน (250,000 กล่อง) ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สามารถสนับสนุนการส่งแอ็ปเปิ้ลคุณภาพสูงออกสู่ตลาดได้ตลอดโดยไม่ได้รับผลกระทบจากฤดูกาลที่ผันผวน
ศูนย์กลางตลาดผักและผลไม้ฮิโรซากิ
เยี่ยมชม (เมืองฮิโรซากิ)
ถ้าจะมองถึงสิ่งที่ขายในตลาด จะทำให้ทราบและเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งปลาที่จับได้และผลไม้ที่เก็บมาขาย ลองค้นหาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของอาโอโมริไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ผ่านทางตลาดดูได้นะคะ
เมือง Kuroishi
พิธีการต้อนรับของหมู่บ้าน
(NPO Corporate Kuroishi・Furusato・Apple Village)
ทั้งผู้ที่มาเยี่ยมเยือนและโฮสต์แฟมิลี่จะได้พบกันครั้งแรกก็ในพิธีการต้อนรับของหมู่บ้านนี้ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะโฮสต์แฟมิลี่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้นำหมู่บ้านทุกท่านที่มาให้การต้อนรับ โดยจะมีการแนะนำคุณพ่อ คุณแม่ซึ่งเป็นโฮสต์แฟมิลี่พร้อมกับการปฐมนิเทศน์การเข้าพัก

 

วันที่สอง

ประสบการณ์ทางการเกษตร
ประสบการณ์การใช้ชีวิต
จังหวัดอาโอโมริมีพืชพรรณที่อุดมสมบูรณ์มากมายทั้งแอ็ปเปิ้ล กระเทียม มัน Nagaimo โกโบ รวมทั้งสามารถเก็บเกี่ยวพืชผักและผลไม้อื่นๆอีกมากมาย โดยพืชพรรณต่างๆ ที่ทุกๆ ท่านได้รับประทานนั้นเป็นผลิตผลของเกษตรกรทุกท่านที่ฟูมฟักเพาะปลูกด้วยความรักและความใส่ใจซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านความช่วยเหลือของเกษตรกรและวิธีการเพาะปลูกผัก ผลไม้ให้ได้รสชาติที่ถูกปาก อีกทั้งได้มีประสบการณ์ในการดูแลสุกร วัวและม้า รวมไปถึงการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด และการที่ได้รับประทานอาหารที่เก็บมาด้วยตนเองสดๆ และทำด้วยตนเอง โดยใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวของโฮสต์แฟมิลี่ประหนึ่งเป็นครอบครัวของตนเอง มีการพูดคุย เแลกเปลี่ยนความคิด รับประทานอาหารที่ทำเอง รับประทานอาหารพื้นเมืองจากฝีมือคุณแม่โฮสต์และกิจกรรมอื่นๆที่สนุกสนาน
นอกจากนี้ยังสามารถมีประสบการณ์การเที่ยวเล่นกิจกรรมต่างๆ ในช่วงฤดูหนาว เช่นสงครามปาหิมะ การสร้างบ้านหิมะ แคร่เลื่อนหิมะ เป็นต้น ซึ่งทุกๆ ท่านสามารถประยุต์อุปกรณ์การละล่นต่างๆ ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งการเล่นต่างๆ ด้านนอกที่มีอากาศเย็นก็จะสามารถทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นได้ การนั่งล้อมรอบโต๊ะอุ่นๆ และสนทนากัน การได้ทดลองสวมชุดกิโมโน การร้องเพลงพื้นเมืองและการเต้นซึ่งจะะทำให้เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งจากการสัมผัสและมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ

 

วันที่สาม

พิธีอำลา
(NPO Corporate Kuroishi・Furusato・Apple Village)
เป็นพิธีอำลากับทุกๆ คนชาวเกษตรกร เมื่อมีการจบสิ้นกิจกรรมทางการเกษตรกับที่พักโฮมสเตย์
ในพิธีอำลานี้จะเป็นการกล่าวแสดงความรู้สึก การขอบคุณไปยังทุกๆ ท่านที่มาพักโฮมสเตย์และการร่วมทำกิจกรรมทางการเกษตร
ทัศนศึกษาหมู่บ้านซันไนมารุยาม่า
(มืองอาโอโมริ)
Sannai Maruyama เป็นสถานที่ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และเป็นร่องรอยซากโบราณสถานของชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณในยุค Jomon ที่มีมายาวนานถึง 4,000 ~ 5,500 ปีในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ ได้เปิดเป็นสถานที่สาธารณะ สามารถเดินทางมาทัศนศึกษาได้โดยอิสระ ตอนเข้าชมจะมีไกด์อาสาสมัครนำเที่ยวให้ฟรี โดยเริ่มมีการขุดสำรวจตั้งแต่ปีเฮย์เซย์ที่ 4 ของญี่ปุ่น (1992) โดยขุดพบร่องรอยที่อยู่อาศัย หลุม สุสานหลุมฝังศพของคนที่ใช้ชีวิตในหมู่บ้าน มีการค้นพบร่องรอยสิ่งปลูกสร้างกล่าวคือ การแข็งตัวของเสาโดยการจมลงไปที่พื้น ซึ่งสภาพโดยรวมของหมู่บ้านและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของยุคนั้นเป็นข้อพิสูจน์ที่เด่นชัด นอกจากนี้ยังมีเครื่องปั้นดินเผาสมัย Jomon เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากหิน ตุ๊กตาที่ทำจากดิน ดิน เครื่องประดับ งานช่างไม้ (แท่งไม้สำหรับขุด กระเป๋าสาน ผ้าถักและเครื่องเขิน) ชิ้นส่วนโครงกระดูก หยกที่นำมาจากที่อื่น รวมทั้งการขุดพบหินละลายจากภูเขาไฟ นอกจากนี้ยังขุดพบร่องรอยการปลูกพืชชนิดต่างๆ คือ น้ำเต้า โกโบ ถั่ว และเกาลัดโดยการวิเคราะห์ดีเอ็นเอที่ชัดเจน อีกทั้งยังมีการค้นพบใหม่ๆ ของวัฒนธรรม Jomon อีกจำนวนมากและในเดือนพฤศจิกายน ปีเฮย์เซย์ที่ 12 (2000) ก็ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ศิลปะอาโอโมริ
(มืองอาโอโมริ)
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาโอโมริตั้งอยู่ติดกับโบราณสถาน Sannai Maruya Ma เป็นสถานที่ๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดอาโอโมริ รวมทั้งศิลปะภาพยนตร์ ละคร และการเผยแพร่ความหลากหลายของกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะ และดนตรี ซึ่งจัดแสดงภาพพิมพ์ที่มีชื่อเสียงของศิลปิน Shiko Munakata และผลงานของศิลปินหนุ่มชาวอาโอโมริ Tomo Narayoshi นอกจากนี้พลเมืองในจังหวัดยังสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์โดยการเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร หรือสามารถเข้าไปฝึกงานได้ด้วยอีกทั้งแม้กระทั่งผู้พิการหรือทุพพลภาพก็มีโอกาสลิ้มรสและซาบซึ้งในศิลปะที่นี่ได้เช่นกัน
ออกเดินทางจากสนามบินอาโอโมริ
(มืองอาโอโมริ)
จากสนามบินอาโอโมริสามารถเดินทางไปยังสนามบินฮาเนดะ สนามบิน Central International สนามบินอิตามิ(โอซาก้า) สนามบินซัปโปโร สนามบินอินชอน(เกาหลี) ได้

 


Backwards Home Page top