ผู้จัดทำ-เจ้าของลิขสิทธิ์
Aomori Tanaka Educational Academy
TEL+81-17-728-0121
12-1,Kanda,Yokouchi,
Aomori City,Aomori
030-0132 JAPAN

โปรแกรมส่วนบุคคล

สามคืนสี่วัน

เป็นโปรแกรมที่จัดในเขตตอนใต้ (นัมบุโจ) เป็นหลักซึ่งเป็นเขตปลูกผักและผลไม้ที่เจริญรุ่งเริง ซึ่งเกษตรกรจะดำเนินการบริหารจัดการเองโดยการขายตรงที่ตลาด โดยจะพาเยี่ยมชมตลาดขายตรง Nagawa Sherry Center ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการประมง
การทำเวิร์คช็อปต่างๆที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การบินเมืองมิซาว่า ซึ่งจะได้เรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์ และในวันสุดท้ายก็จะได้ชมเทศกาลอาโอโมริเนบุตะอีกด้วย

การเดินทางภายในจังหวัดอาโอโมริ :เครื่องบิน (สนามบินอาโอโมริ การออกเดินทางและการมาถึง)
การเดินทางภายในจังหวัดอาโอโมริ :รถยนต์ รถบัส
ฤดูกาลที่เหมาะสม :โดยทั่วไป


 

วันแรก

JR Tohoku Shinkansen
มาถึงสถานี Hachinohe (เมือง Hachinohe)

สามารถเดินทางโดยไม่เปลี่ยนรถโดยรถไฟชินคันเซ็นจากโตเกียวมาถึงเมือง Hachinohe
อีกทั้งตั้งแต่เดือนธันวาคม 2010 ได้มีการเปิดใช้รถไฟชินคันเซ็นสาย Tohoku ซึ่งทำให้การเดินทางสู่จังหวัดอาโอโมรินั้นง่ายยิ่งขึ้น
ทัศนศึกษา Hassyoku Center
(เมือง Hachinohe)
Hassyoku Center ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือ เป็นแหล่งศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จากการประมงและเป็นตลาดขายอาหาร และสินค้าบริโภคที่กว้างขวาง มีทั้งผักผลไม้ เนื้อ ขนม โดยจะมีความแตกต่างกับซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆ ไป ซึ่งตลาดนี้จะมีคุณลุง คุณป้าคอยให้คำแนะนำในเรื่องของปลา อาหารสดเป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นความทรงจำที่ดีของการเดินทางที่ได้สื่อสารโดยตรงกับผู้คนในท้องถิ่น อีกทั้งยังได้ทราบถึงขั้นตอนการกระจายสินค้าทางการประมงสู่ตลาดผู้บริโภค
Nagawa Center
ทัศนศึกษา (เมืองนัมบุ)
Nagawa Center มีคำขวัญที่ว่า「ผักราคาถูก สดและอร่อย」ซึ่งเป็นตลาดขายตรงทางการเกษตรที่บริหารจัดการโดยคุณแม่ชาวเกษตรกรต่างๆ ที่เป็นโฮสต์แฟมิลี่ โดยจะมีผัก ผลไม้สดๆ พื้นเมืองตามฤดูกาล ดอกไม้ ผักดองและอื่นๆ รวมทั้งน้ำผลไม้และแยมที่ทำเองขายอยู่ด้วย โดยจะมีชื่อผู้ผลิตเขียนติดไว้ที่บรรจุภัณฑ์ที่หีบห่อซึ่งจะทำให้เราสามารถจินตนาการไปถึงผู้ผลิตได้ว่าเป็นคนลักษณะไหนและมีการปลูกพืชพันธ์ในลักษณใด นอกจากนี้เรายังสามารถพบสินค้าทางการเกษตรตามเส้นทางถานีรถไฟทั่วจังหวัด ซึ่งอาจทำให้เราค้นพบสิ่งใหม่ๆ การได้เห็นความแตกต่างของพืชผลท้องถิ่น ได้รับรู้การประยุกต์และพลิกแพลงไปตามลักษณะดินในพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น
ถึงเมืองนัมบุ
พิธีการต้อนรับ
(Tassya Mura Home stay Contact Association)
ทั้งผู้ที่มาเยี่ยมเยือนและโฮสต์แฟมิลี่จะได้พบกันครั้งแรกก็ในพิธีการต้อนรับของหมู่บ้านนี้ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะโฮสต์แฟมิลี่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้นำหมู่บ้านทุกท่านที่มาให้การต้อนรับ โดยจะมีการแนะนำคุณพ่อ คุณแม่ซึ่งเป็นโฮสต์แฟมิลี่พร้อมกับการปฐมนิเทศน์การเข้าพัก

 

วันที่สอง

ประสบการณ์ทางการเกษตร
ประสบการณ์การใช้ชีวิต
จังหวัดอาโอโมริมีพืชพรรณที่อุดมสมบูรณ์มากมายทั้งแอ็ปเปิ้ล กระเทียม มัน Nagaimo โกโบ รวมทั้งสามารถเก็บเกี่ยวพืชผักและผลไม้อื่นๆอีกมากมาย โดยพืชพรรณต่างๆ ที่ทุกๆ ท่านได้รับประทานนั้นเป็นผลิตผลของเกษตรกรทุกท่านที่ฟูมฟักเพาะปลูกด้วยความรักและความใส่ใจซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านความช่วยเหลือของเกษตรกรและวิธีการเพาะปลูกผัก ผลไม้ให้ได้รสชาติที่ถูกปาก อีกทั้งได้มีประสบการณ์ในการดูแลสุกร วัวและม้า รวมไปถึงการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด และการที่ได้รับประทานอาหารที่เก็บมาด้วยตนเองสดๆ และทำด้วยตนเอง โดยใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวของโฮสต์แฟมิลี่ประหนึ่งเป็นครอบครัวของตนเอง มีการพูดคุย เแลกเปลี่ยนความคิด รับประทานอาหารที่ทำเอง รับประทานอาหารพื้นเมืองจากฝีมือคุณแม่โฮสต์และกิจกรรมอื่นๆที่สนุกสนาน
นอกจากนี้ยังสามารถมีประสบการณ์การเที่ยวเล่นกิจกรรมต่างๆ ในช่วงฤดูหนาว เช่นสงครามปาหิมะ การสร้างบ้านหิมะ แคร่เลื่อนหิมะ เป็นต้น ซึ่งทุกๆ ท่านสามารถประยุต์อุปกรณ์การละล่นต่างๆ ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งการเล่นต่างๆ ด้านนอกที่มีอากาศเย็นก็จะสามารถทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นได้ การนั่งล้อมรอบโต๊ะอุ่นๆ และสนทนากัน การได้ทดลองสวมชุดกิโมโน การร้องเพลงพื้นเมืองและการเต้นซึ่งจะะทำให้เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งจากการสัมผัสและมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ

 

วันที่สาม

พิธีอำลา
(Tassya Mura Home stay Contact Association)
เป็นพิธีอำลากับทุกๆ คนชาวเกษตรกร เมื่อมีการจบสิ้นกิจกรรมทางการเกษตรกับที่พักโฮมสเตย์
ในพิธีอำลานี้จะเป็นการกล่าวแสดงความรู้สึก การขอบคุณไปยังทุกๆ ท่านที่มาพักโฮมสเตย์และการร่วมทำกิจกรรมทางการเกษตร
ทัศนศึกษาศูนย์การบินและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Misawa
(เมืองมิซาว่า)
ศูนย์การบินและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Misawa เป็นพิพิธภัณฑ์สถานซึ่งเปิดในเดือนสิงหาคม 2003 โดยเน้นรูปแบบเกี่ยวกับ “สวรรค์”และ“การบินในท้องฟ้า”เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองการบิน โดยการส่งเสริมการสร้างชุมชนในท้องฟ้าที่เรียกว่า “Misawadaisorahiroba” นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแหล่งศึกษาให้กับเด็กๆ ให้เกิดความรู้สึกท้าทาย ประทับใจ และสนใจในวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้กับเด็กๆ มีการจัดแสดงผลงานแบบจำลองของเครื่องบินของเครื่อง Miss Veedol ที่บินเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก ในด้านนอกของอาคารจะมีเครื่องบินของกองทัพอมเริกาที่จัดแสดงโชว์อยู่ เช่น F16 และ T- 2“Blue Impulse” ซึ่งเป็นเครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาที่จัดแสดงอยู่ด้วย
Sightseeing Product Hall Aspam
ซื้อของ ช็อปปิ้ง (เมืองอาโอโมริ)
Aspam เป็นแหล่งแนะนำครบวงจรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของจังหวัดอาโอโมริ ของที่ระลึก ตลอดจนสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะถูกสนับสนุนให้นำมารวมกันไว้ที่นี่ ถ้าหากมาที่นี่ ก็จะทำให้เข้าใจจังหวัดอาโอโมริมากขึ้น ซึ่งสถานที่นี้เปิดขึ้นเมื่อปี 1986 โดยมีลักษณะพิเศษเป็นรูปสามเหลี่ยม ตัวอักษร "A" ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของชื่อจังหวัดอาโอโมริ และได้กลายเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยว (Land Mark) ของเมืองอาโอโมริ และเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ จุดชมวิว ร้านอาหาร และห้องจัดนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงดนตรี Tsugaru Shamisen อีกด้วย
พักโรงแรม
(เมืองอาโอโมริ)
ใจกลางเมืองอาโอโมริที่คุณสามารถลิ้มลองอาหารพื้นเมืองภายในตัวจังหวัดที่ร้านอาหารให้เลือกมากมายให้เลือกสรร

 

วันที่สี่

ออกจากโรงแรม โรงแรมที่รองรับจะอยู่บริเวณสถานีรถไฟ ดังนั้นขอแนะนำให้เที่ยวชมตลาดใต้ดินหน้าสถานีรถไฟอาโอโมริที่ถือเป็นครัวของอาโอโมริ โดยคุณสามารถรับประทานปลาสดๆ ที่มีให้เลือกหลายชนิดในร้านอาหารในตลาดใต้ดินนั้นได้
ทัศนศึกษาซัไนมารุยาม่า
(เมืองอาโอโมริ)
Sannai Maruyama เป็นสถานที่ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และเป็นร่องรอยซากโบราณสถานของชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณในยุค Jomon ที่มีมายาวนานถึง 4,000 ~ 5,500 ปีในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ ได้เปิดเป็นสถานที่สาธารณะ สามารถเดินทางมาทัศนศึกษาได้โดยอิสระ ตอนเข้าชมจะมีไกด์อาสาสมัครนำเที่ยวให้ฟรี โดยเริ่มมีการขุดสำรวจตั้งแต่ปีเฮย์เซย์ที่ 4 ของญี่ปุ่น (1992) โดยขุดพบร่องรอยที่อยู่อาศัย หลุม สุสานหลุมฝังศพของคนที่ใช้ชีวิตในหมู่บ้าน มีการค้นพบร่องรอยสิ่งปลูกสร้างกล่าวคือ การแข็งตัวของเสาโดยการจมลงไปที่พื้นซึ่งสภาพโดยรวมของหมู่บ้านและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของยุคนั้นเป็นข้อพิสูจน์ที่เด่นชัดนอกจากนี้ยังมีเครื่องปั้นดินเผาสมัย Jomon เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากหิน ตุ๊กตาที่ทำจากดิน ดิน เครื่องประดับ งานช่างไม้ (แท่งไม้สำหรับขุด กระเป๋าสาน ผ้าถักและเครื่องเขิน) ชิ้นส่วนโครงกระดูก หยกที่นำมาจากที่อื่น รวมทั้งการขุดพบหินละลายจากภูเขาไฟ นอกจากนี้ยังขุดพบร่องรอยการปลูกพืชชนิดต่างๆ คือ น้ำเต้า โกโบ ถั่ว และเกาลัดโดยการวิเคราะห์ดีเอ็นเอที่ชัดเจน อีกทั้งยังมีการค้นพบใหม่ๆ ของวัฒนธรรม Jomon อีกจำนวนมากและในเดือนพฤศจิกายน ปีเฮย์เซย์ที่ 12 (2000) ก็ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ศิลปะอาโอโมริ
(เมืองอาโอโมริ)
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาโอโมริตั้งอยู่ติดกับโบราณสถาน Sannai Maruya Ma เป็นสถานที่ๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดอาโอโมริ รวมทั้งศิลปะภาพยนตร์ ละคร และการเผยแพร่ความหลากหลายของกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะ และดนตรี ซึ่งจัดแสดงภาพพิมพ์ที่มีชื่อเสียงของศิลปิน Shiko Munakata และผลงานของศิลปินหนุ่มชาวอาโอโมริ Tomo Narayoshi นอกจากนี้พลเมืองในจังหวัดยังสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์โดยการเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร หรือสามารถเข้าไปฝึกงานได้ด้วยอีกทั้งแม้กระทั่งผู้พิการหรือทุพพลภาพก็มีโอกาสลิ้มรสและซาบซึ้งในศิลปะที่นี่ได้เช่นกัน
ทัศนศึกษาหมู่บ้านเนบูตะสวนสาธารณะทางธรรมชาติของอาโอโมริ (เมืองอาโอโมริ)

หมู่บ้านเนบูตะสวนสาธารณะทางธรรมชาติของอาโอโมริ เป็นสถานที่ๆ มีพื้นที่กว้างขวางที่สามารถจัดแสดงเทศกาลเนบูตะและเด็กๆ สามารถวิ่งเล่นได้ ภายในอาคารจะมีรูปเนบูตะขนาดใหญ่ถึง 8 ตัว และเนปูตะของฮิโรซากิ อีก 1 ตัว จัดแสดงอยู่ และจะมีการแสดงโชว์การลากหุ่นโคมไฟเนบูตะ การมีส่วนร่วมในการเต้น และทดลองเป่าขลุ่ยได้ด้วย

ออกเดินทางจากสนามบินอาโอโมริ
(เมืองอาโอโมริ)
จากสนามบินอาโอโมริสามารถเดินทางไปยังสนามบินฮาเนดะ สนามบิน Central International สนามบินอิตามิ(โอซาก้า) สนามบินซัปโปโร สนามบินอินชอน(เกาหลี) ได้

 


Backwards Home Page top