ผู้จัดทำ-เจ้าของลิขสิทธิ์
Aomori Tanaka Educational Academy
TEL+81-17-728-0121
12-1,Kanda,Yokouchi,
Aomori City,Aomori
030-0132 JAPAN

temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

มีอะไรใหม่

2010/ 8/13:

นักศึกษาจำนวน 20 คน Oversea Chinese University ซึ่งมาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาในหมู่บ้านเกษตรกร

2010/ 7/14:

นักศึกษา 5 คนของโรงเรียน Hsiu ping Institute of Technology ของประเทศไต้หวัน มาท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาในหมู่บ้านเกษตรกรของจังหวัดอาโอโมริ

2010/ 5/31:

นักศึกษา 36 คนของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทย มาท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาในหมู่บ้านเกษตรกรที่จังหวัดอาโอโมริ รวมทั้งมาเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

2010/ 4/27:

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 คน โรวเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย มาท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาในหมู่บ้านเกษตรกรที่จังหวัดอาโอโมริ

2010/ 4/ 1:

ซึ่งเริ่มตีพิมพ์ใน [คู่มือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอาโอโมริ]

2010/ 1/29:

นักเรียนชั้นมัธยมต้น 18 คนของมหาวิทยาลัย Kaohsiung Municipal Yang-Ming Junior High School ของประเทศไต้หวัน มาท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาในหมู่บ้านเกษตรกรของจังหวัดอาโอโมริ

2009/10/31:

ประเทศไทย มาท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาในหมู่บ้านเกษตรกรของจังหวัดอาโอโมริ

ยินดีต้อนรับสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาโอโมริ

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลช่วยเหลือการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Green Tourism) เพื่อให้การเดินทางมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ติดต่อกับผู้คนมากมาย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการเพาะปลูกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและธรรมชาติที่สมบูรณ์
การเข้าถึงข้อมูลการเดินทางและแผนการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม (Home Stay) แผนกำหนดการเข้าที่พัก และสูตรอาหารที่ทำจากผลิตภัณฑ์เลื่องชื่อโดยเฉพาะแอ็ปเปิ้ล อีกทั้งข้อมูลต่างๆ ที่จะทำให้คุณพึงพอใจรวมทั้งข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Green Tourism) ของอาโอโมริ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีความประสงค์จะมาท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือนญี่ปุ่นก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เช่นเดียวกัน